fbpx
ภาพกิจกรรม ทีจีโปร ได้รับมอบ มอก.4 ใบ

ภาพกิจกรรม ทีจีโปร ได้รับมอบ มอก.4 ใบ

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้แสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “มอก.” ประเภทท่อสเตนเลส ครบ 4 มาตรฐาน

สินค้าและบริการ